KURULUM

METİN

“Her ne kadar Inatçı’nın az rastlanır çağdaş bakışı; hem geçmişi, hem şimdiyi hem de geleceği anlık bir kuantum sıçramasında birleştiriyor olsa da, bu bakış her açısıyla karşıtların kutsal evliliği tanımına denk gelen bir ‘Hieros Gamos’tur. Hieros Gamos; insanlık medeniyetinin Sümer ile aydınlandığı o parlak dönemin dini idi; hani o yazının icat edildiği ve kutsal evlilik ritüellerinin yeniden canlandığı Kıbrıs’ın Altın Çağı’nda, henüz Yunanlıların adaya ayak basmadan evvelki o dönemin. Hiç kuşkusuz ki Enosis ve Taksim (bölünme ve ilhak) ile ifade bulan bu siyasi çılgınlığa ışık tutup ortaya çıkaran, İnatçı’nın tüm üretiminin kalbinde tesadüfi olmayan bir rastlantısallıkla var olan bu esrardır.”

Lisa Paul Streitfeld

“Soyut sembollerle bezenmiş iki boyutlu bir düzlemde Klee’nin resimde müziği aradığı gibi ben de müziği ve armoniyi arıyorum. Resim ve enstalasyonlardaki ritüellik de orfik tinsellikle bağdaştırılabilir. Doğayla uyum arayışı ne kadar antik bir arayışsa benim eserlerim de o kadar eski ve anakroniktir; çünkü şimdiki zamanın sınırları içinde düşünmenin sanatla çelişen bir zihinsellik durumu yarattığına inanıyorum. Güncelliğin içine sıkışmış bir metropoliten entelektüeli gibi değil doğanın kozmik bütünlüğüne dönmeye çalışan bir şaman gibi sanat yapıyorum. İlkellik ve geometri, sezgi ve bilinç, özne ve nesne, gizem ve açıklık, parça ve bütün, şüphe ve mutlak... İkiliklerle çatışarak, bir homo ludens gibi kendimi de oyunun bir parçası kılarak, tüm yüceliklerin bir rol kapma oyunundan ibaret olduğunu kanıtlamaya çalışıyorum.”

Ümit İnatçı

ESERLER

KİTAP

HIEROS GAMOS DÖNGÜSÜ

Yayınlayan Millî Reasürans T.A.Ş

1. Baskı, 1000 adet

ISBN 978-605-2391-03-7

Organizasyon Millî Reasürans Sanat Galerisi

Metin Dr. Lisa Paul Streitfeld

Çeviri Rana Öztürk

Tasarım Didem Dayı

Fotoğraf

Baskı öncesi ve baskı MAS Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş.

UYARI

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm yayınlar Milli Reasürans Sanat Galerisi'ne ait olup izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kopyalanamaz, başka bir yere taşınamaz, her ne şekilde olursa olsun yayımlanamaz ve kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz. Bu hususu ihlal eden kişiler hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlar uygulanarak yasal işlemler başlatılır.

SÖYLEŞİ

ARTTV

BASINDAN