KURULUM

METİN

Altan Çelem’in yapıtları, çağdaş Türk resim sanatında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Yapıtlarında günlük yaşam halleri resmin sunduğu olanaklarla tek düzelikten uzak bir yolla temsil edilir. Onun temsiliyeti kaba bir yansıtmacılıktan uzak, sağlam bir kurgu ile gerçekleşirken renge dair deneysel girişimlerde izleyicinin dikkatini çeker. Pentürün sağlayacağı serüvene kucak açan ve her yeni motifle kurgulalamalara gebe kalınabileceğine inanan Çelem, varolanları özümser ve kendine özgü bir duyumsayış ile birleştirir. Çevresinde yer alan maddi ve manevi kültür varlıklarına yalın yaklaşımı Altan Çelem’in değer verdiği pratik dünyayı oluşturur. Ayrıca varlıklarına kendisinin karar verdiği “şeyleri” tümler. Sanatçı bu varlıklarla ister ilişki içinde olsun ya da olmasın ister değer versin veya vermesin her biri kendi biricikleri içerisinde vardırlar.

Çelem üslubunu manzaralardan, figürlere dek mekan ve zaman içinde belirip kaybolan görünümlere tanıklık eden bir keskinliğe taşıyor. Kaçınılmaz olan bu tanıklık, zamanı gündelik hayattan kent kültürüne, mekan algısından ruh-beden ilişkisine kadar geniş bir çerçeveden ele alan ve “modernizmin efendisi” diye anılan ünlü Fransız düşünür Henri Lefebvre’nin söylemlerine konu edindiği eksene yaklaştırıyor. Özünde çizgisel ve döngüsel zaman ayrımının akış biçimlerinin farklılığına dayalı bu anlayış, Çelem’in eserlerinde yaptığı gibi modern insanın çağına bakış atmaktan çekinmiyor. Bu bakışa Çelem’in eserleri rehberliğinde girdiğimizde başka unsurlar kadar karşılaştığımız “kentsel dönüşüm” oluyor.

21. yüzyılla birlikte başta İstanbul olmak üzere tüm kentlerin rant endeksli politikalarla “kentsel dönüşüm” adı altında geri dönülmez bir biçimde değiştiğine şahit oluyoruz. Çok tartışmalı bu süreçle yıllardır kesintisiz ve derinden yok edilense kente taşarak, kültürel miras, yaşama biçimleri, insan malzemesi ve hatta kişisel-toplumsal belleğimiz oluyor. Çelem’de eserlerindeki “bakış”ı sürekli “akış” halinde olan değişim an ve mekanlarına kurgularken, güncel bir tanıklığı gerçekleştiriyor.

Bu tanıklığı sanatçının, pratiğini bir “günlük” gibi akıtmasıyla da okuyabiliriz. Tuvalini sürekli akışkan bir zamanın güncesi olarak gören Çelem, kelimeler yerine kendine özgü teknik ve boya kullanımı ile ortaya koyduğu bir disiplinle tutuyor güncesini.

Ali Gazi

ESERLER

KİTAP

GÜNLÜK II

Yayınlayan Miltaş Turizm İnşaat Ticaret

1. Baskı, 1000 Adet

ISBN 978-605-2391-04-4

Organizasyon Millî Reasürans Sanat Galeris

Metin Ali Gazi

Çeviri Noémi Levy-Aksu

Fotoğraf Arcan

Baskı öncesi ve baskı A4 Ofset Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti.

UYARI

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm yayınlar Milli Reasürans Sanat Galerisi'ne ait olup izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kopyalanamaz, başka bir yere taşınamaz, her ne şekilde olursa olsun yayımlanamaz ve kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz. Bu hususu ihlal eden kişiler hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlar uygulanarak yasal işlemler başlatılır.

SÖYLEŞİ

ARTTV

BASINDAN